โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

                       

                                              กลีบบัว  หมายถึง   การผลิบาน ความเจริญงอกงามและการเจริญเติบโตของนักเรียน
                                              เทียน     หมายถึง   ความสว่าง ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต