โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

พวกเรา  หนองเหล็กราษฎร์วิทยา หนุนการศึกษาให้บุตรหลานเป็นที่ตั้ง

เลือดขาว - แดงเข้มข้นเต็มพลัง ไม่หยุดยั้งก้าวต่อไปในวันข้างหน้า

พวกเรา เลือดขาว - แดง หัวใจสู้ๆ เชิดชู เรื่องการกีฬาไม่เป็นรองใคร

พัฒนาเรื่องการศึกษาควบคู่กันไป ชื่อเสียงก้องไกล กว่าใคร ในปฐพี

ก้าวต่อไป สู่จุดหมายในวันข้างหน้า ส่งเสริมวิชาให้ลูกหลาน ได้มีความรู้

ทำด้วยดวงใจ จากจุดหมายของคุณครู เพื่อให้ศิษย์ได้รู้ประกอบอาชีพตน

พวกเราเลือดขาว - แดง หัวใจสู้สู้ ให้โลกรู้ ลูกหลานไทยหัวใจเข้มข้น

รวมพลังรวมน้ำใจยกย่องเชิดชู  บูชาคุณครูผู้ประสาทวิทยา (ซ้ำอีกรอบ)

ยกย่องเชิดชู..........  ผู้ประสาท...........  วิทยา............

ฟังเพลงได้ตามลิงค์นี้ 

                                                             แต่งเพลงโดย จิรวงศ์  ทอนศรี