โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วารสารโรงเรียน 255
4.รูปอาคารเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 288
3..แบบกรอกชื่อคณะกรรมการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 262
2.ชื่อโครงการการระดมทรัพยากร Word Document ขนาดไฟล์ 18.1 KB 8108
1.ขอความร่วมมือบริจาคสนับสนุนผ้าป่า (แบบที่ 1) Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 3750