โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
News
06/04/2020
06/04/2020
06/01/2020
06/01/2020
06/01/2020
06/01/2020
06/01/2020
Notification to stop studying 14/01/2019
27/12/2018
27/12/2018
Activity
Webboard
Topic Date
รายชือศิษย์เก่าต่อ (989/0) 15 พ.ค. 57
รายชื่อศิษย์เก่าต่อ (895/0) 15 พ.ค. 57
ขอความอนุเคราะห์ช่วยกรอกข้อมูลศิษย์เก่า (994/0) 15 พ.ค. 57
เพลงมาร์ขาวแดง (914/1) 09 เม.ย. 56
ทำบุญวันเกิดโรงเรียน (1144/0) 29 พ.ค. 55
คิดถึง รร.หนองเหล็กฯ จัง (1277/1) 26 พ.ค. 55
Education News
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
Executive

นายบุญชอบ สายยศ
Director
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
LinkLink
รับเรื่องร้องเรียน