ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลง ทั้งไทย สากล ลูกทุ่ง บทกลอน อาขยาน และยังมีการบูรณาการ เล่นดนตรีสด จากนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,13:07   อ่าน 125 ครั้ง