โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศีกษา ๒๕๖๑
นายบุญชอบ สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
ปฐมนิเทศนักเรียนและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
ปฐมนิเทศนักเรียนและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
นายบุญชอบ สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ปฐมนิเทศนักเรียนและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
นายบุญชอบ สายยศ พบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายบุญชอบ สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ปฐมนิเทศนักเรียนและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
นายบุญชอบ สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ปฐมนิเทศนักเรียนและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,16:48   อ่าน 429 ครั้ง