โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เกษตรเพื่อชีวิต

แปลงเกษตรอินทรีย์

เข้าชมวีดิทัศน์การเกษตรเพื่อชีวิต
สนามกีฬา
ภาพนักเรียนตัวอย่าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,10:58   อ่าน 333 ครั้ง