โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียน

      ด้วยสมาคมผู้บริหารการศึกษาอำเภอจอมพระ ร่วมกับสมาคมครูอำเภอจอมพระกลุ่มเครือข่ายบริหาร สถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ ๑ และ ๒โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดอำเภอจอมพระและหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ได้มีมติจัดงานวันครู  ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี  ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาบูรพคณาจารย์ ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกสังกัด  ซึ่งได้จัดมาเป็นประจำทุกปี  ปีนี้ตรงกับวันพุธที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒  โดยกำหนดจัดกิจกรรมงานวันครู ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  นั้น

          บัดนี้ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ จึงจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอน ในวันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองได้กำกับดูแลความปลอดภัยให้กับบุตรหลานในความปกครองของท่านด้วย

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 596 ครั้ง