โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕
ชื่ออาจารย์ : นายบุญชอบ สายยศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,19:20  อ่าน 468 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕
ชื่ออาจารย์ : นายบุญชอบ สายยศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,19:19  อ่าน 491 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเยี่ยม พวงจันทร์
ตำแหน่ง : ช่างไม้ ๔
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,19:18  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕
ชื่ออาจารย์ : นางอารียา แผ่นทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,19:11  อ่าน 497 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕
ชื่ออาจารย์ : นางอารียา แผ่นทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,19:11  อ่าน 501 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภัทร อินทร์งาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,19:03  อ่าน 489 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการและครูแกนนำการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภัทร อินทร์งาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,18:37  อ่าน 479 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรมรนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร นิ่มนวล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,18:14  อ่าน 475 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมแปรรูปอาหาร ชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางดาวเรือง พลยางนอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,18:09  อ่าน 480 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และมอบเกียรติบัตรสถานศึกกษาพอเพียง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชื่ออาจารย์ : นายบุญชอบ สายยศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,18:05  อ่าน 494 ครั้ง
รายละเอียด..